O nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa konzultačnými službami, poskytovaním softvérových riešení a podporou procesov v oblasti digitalizácie verejného obstarávania, riadenia dodávateľských reťazcov, prieskumu trhu, analýzy dát a expertných systémov pre podporu rozhodovania. Využívajúc spoluprácu s domácimi a svetovými vedeckými a odbornými expertmi, si kladieme za cieľ prinášať efektívne a perspektívne inovačné riešenia pre verejný a komerčný sektor v oblasti riadenia výdavkov, zvyšovania transparentnosti, objektívnosti dátovo podporovaného rozhodovania a efektívnosti procesov.

Naše produkty a služby

Hlavným produktom našej spoločnosti je zabezpečovanie poradenstva a kompletný výkon procesov verejného obstarávania. Naše služby pravidelne poskytujeme tak verejným obstarávateľom v procese prípravy a realizácie zákaziek ako aj záujemcom a uchádzačom pri príprave ich ponúk či využívaní revíznych postupov pre zabezpečenie ochrany práva hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní.

Kompletné poradenstvo pozostáva najmä z nasledovných oblastí:

  • Analýza najvhodnejšieho postupu zadávania zákazky
  • Spolupráca pri vytváraní opisu predmetu zákazky
  • Príprava súťažných podkladov vrátane koordinácie úpravy zmluvných záväzkových vzťahov
  • Zastupovanie klientov pri revíznych postupoch a výkone kontroly zadávania zákaziek
  • Právna analýza vybraných otázok z aplikačnej praxe Zákona o verejnom obstarávaní
  • Analýzy, stratégie, úprava vnútornej organizačnej štruktúry verejných obstarávateľov vrátane vypracovania smerných dokumentov
  • Školenie v oblasti verejného obstarávania vrátane nástroja na elektronickú komunikáciu, systém Elena
spolupráca

Naša spoločnosť vyvíja trvalé úsilie na zlepšovanie kvality tímu spolupracovníkov. Interní zamestnanci disponujú širokou škálou vzdelania (technické, stavebné, ekonomické, právne, humanitné) čím sa vytvára tím schopný zvládnuť aj tie najzložitejšie otázky spojené s prípravou súťaží, vyhodnocovania ponúk, uplatňovania revíznych postupov ako aj zastupovanie klientov navonok. Zároveň spolupracujeme so spoločnosťou ProWise, a.s., prevádzkovateľom systému Elena (www.e-lena.sk) zabezpečujúceho elektronizáciu procesu verejného obstarávania.

V súčasnosti vyvíjame veľké úsilie budovať a rozširovať náš odborný a vývojový tím. Tento tím v súčasnosti tvoria odborníci z viacerých slovenských a európskych univerzít, iniciatív, sietí a komerčných organizácií pričom vytvára spoluprácu v rámci Európskeho priestoru, konkrétne s Talianskom, Švajčiarskom, Nemeckom a Fínskom. Tieto partnerstvá nám poskytujú integráciu množstva inšpiratívnych riešení, nápadov a znalostí pre tvorbu riešenia pre elektronické verejné obstarávanie novej generácie.

Partneri

Prinášame inovácie v oblasti verejného aj súkromného sektora, aby sme sme spolu s partnermi priniesli užitočné zmeny do spoločnosti

tel.: +421 904 28 18 18

info@e-lena.sk
web: www.ekoauris.sk www.e-lena.sk

Kontakt

EkoAuris PLUS, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Slovenská Republika

IČO 44 882 327
Tel.: +421 904 28 18 18